Sezónní výstavy

1994 - Dějiny antické sbírky a české umění

1995 - Nikos Kazantzakis a Bohuslav Martinů

1995 - Egejské umění

1996 - Umění homérského Řecka

1997 - Iónské umění

1998 - Umění starého Korintu

1999 - Antické lampy

2000 - Etruskové

2001 - Pistiros, řecké město v Thrákii: výsledky česko-bulharských výkopů 1992-2000

2002 - Ozvěny slávy: athénské vázy 6. a 5. století př. n. l. v českých a moravských sbírkách

2003 - Pýthagoreismus a umění Velkého Řecka

2004 - Démoni, netvoři, božstva: podivné bytosti řeckých bájí [plakát]

2005 - Hádanka Sfingy: etapy lidského života v antice

2006 - Neznámé antiky z českých a moravských sbírek

2007 - Víno v antice

2008 - Umění starověkého Kypru

2009 - Kýmé a Samothráké - výzkumy A. Salače a originály ve sbírce UK

2010 - Pozemské Afrodíty - móda a kosmetika v antice