Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Ústav pro klasickou archeologii

MUZEUM ANTICKÉHO SOCHAŘSTVÍ A ARCHITEKTURY V LITOMYŠLI

Muzeum z důvodu stěhování uzavřeno. Sbírka bude přístupná ve druhé polovině t. r. v Muzeu Ústí nad Labem.

Muzeum antického sochařství a architektury, umístěné v nádherných prostorách barokní jízdárny litomyšlského zámku, je detašovaným pracovištěm Ústavu pro klasickou archeologii FF UK a podobně jako jeho sesterská Galerie antického umění v Hostinném slouží k prezentaci historicky cenné sbírky odlitků (1.) antické plastiky z majetku Univerzity Karlovy v Praze.
Návštěvníci mají možnost nejen seznámit se na domácí půdě a pod jednou střechou s vrcholnými díly starověkých umělců, ale spatřit je zároveň v kontextu vývoje antické kultury a nahlédnout jejich prostřednictvím i do myšlení a způsobu vnímání světa starých Řeků a Římanů, tedy ke kořenům dnešní západní civilizace.>> Více >>